Gizlilik Beyanı

KontrollörTORRECID SERAMIK FRIT VE GLAZÜR LTD STI.
AmaçTesisteki Güvenlik ve Risk Önleme
OnayVeri Sahibinin Onayı
AlıcıTorrecid tarafından özel kullanım
HaklarGizlilik bildiriminde yer alan diğer hakların yanı sıra verilere erişmek, bunları düzeltmek veya silmek.
Ek BilgiEk bilgileri hem bu sayfanın diğer tarafında hem de aşağıdaki web sitesindeki Gizlilik Bildirimi’nde bulabilirsiniz:

http://www.torrecid.com/es/web/torrecid/privacy-statement

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

EK: VERİ KORUMA İLE İLGİLİ EK BİLGİLER

7 Nisan 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’daki (KVKK) hükümlerine uygun olarak, Torrecid  temel bilgileri tamamlayan ikinci, daha ayrıntılı bir bilgi katmanı sağlar.

1.- KONTROLLÖR

Kimlik: TORRECID SERAMIK FRIT VE GLAZÜR LTD STI  – Tax-ID Code:  ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8560367815

Telefon: +90 222 236 13 47, Adres: Organize Sanayi Bölgesi, 9/A Caddesi, No 2 Odunpazari – 26110 Eskisehir (Turkey)

E-mail: dpo@torrecid.com – Veri Koruma Görevlisi: Alejandro Ros Igual

2.- AMAÇ

Kişisel verilerinizin yalnızca Torrecid’in sahip olduğu tesislere erişimi kontrol etmek için, denetleyiciye ait güvenlik üyelerinin personel akışını kontrol etmek ve izlemek amacıyla işleneceğini bildiririz.

3.- ONAY

Kişisel verilerinizin bir listeye dahil edilmesiyle birlikte toplanması ve işlenmesine ilişkin meşruiyet, buna ilişkin onayınızı almaya dayanır. İşlemenin meşruiyeti yasal bir yükümlülüğe, kontrolörün meşru bir çıkarına veya kamu yararına yürütülen bir sözleşmenin veya görevin yerine getirilmesine dayanmadığından, verilerinizi yasal olarak işlemek için bize onay vermenizi rica ediyoruz.

4.- KORUMA SÜRESİ

Torrecid, kontrolörün verilerin toplanmasına neden olan önem devam ederken ve veri sahibi verilerin silinmesini istemediğinde, sağlanan tüm kişisel verileri saklayacaktır. Ayrıca yasal olarak öngörülen koruma süresi boyunca da muhafaza edilecektir.

5.- HAKLAR

Veri sahibi, kontrolörün veya gruptaki herhangi bir şirketin kendi kişisel verilerini işleyip işlemediğine dair onay alma ve bu durumda kişisel verilerine erişme hakkına sahiptir. Veri sahibi, bu bağlamda, sağlanan verilerin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir.

Veri sahibinin kişisel verileri silinmiş olabilir ve kontrollör, artık toplandıkları amaçlara ihtiyaç duyulmadığı, veri sahibinin rızasını geri çektiği, işleme konulan verilerin yasadışı olarak işlendiği veya Avrupa Birliği veya Üye Devlet yasalarında öngörülen yasal zorunluluk nedeniyle silinmesi gerektiğinde kişisel verileri gereksiz bir gecikme olmaksızın silmekle yükümlüdür. Benzer şekilde, veri sahibi herhangi bir yanlış kişisel verinin düzeltilmesini talep edebilir.

Ayrıca, veri sahipleri, istedikleri zaman, kendi özel durumlarıyla ilgili nedenlerden dolayı, profillerin oluşturulmasını içeren kişisel verilerinin işlenmesine itiraz edebilirler. Kontrolör, daha sonra meşru ağır basan nedenler olmadıkça veya olası iddialara karşı kendisini savunamıyorsa, dosyalanmadıysa verilerin işlenmesini durdurmalıdır.

Kontrolör, kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya yürütülen işlemin kısıtlanmasını bildirecektir.

Son olarak, veri sahibinin veri taşınabilirliği, diğer bir deyişle, denetleyiciye sağladığı kişisel verileri bir bütün olarak, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bunları eski kontrolörün neden olduğu herhangi bir engel olmadan.

başka bir denetleyiciye aktarma hakkı vardır.

Ek Üçüncü Madde. Video gözetimi ile ilgili bilgiler.

Geçerli yönetmeliklere uygun olarak, tesislerinde işlenen verilerin denetleyicisi olarak TORRECID, kurumsal kontrol amacıyla video gözetim sistemlerini, kameraların, video kameraların kullanımı veya görüntü ve / veya video çeken ve / veya kaydeden benzer herhangi bir cihaz kurabileceğini belirtmektedir.

TORRECID, işbu video gözetim sistemlerinin yürürlükteki yasalarda belirtilen orantılılığa ve konumlara uygun olarak kurulacağını ve yalnızca daha az invaziv yolun bulunmadığı yerlerde kullanılacağını belirtir. Bilgi işaretleri, ilgili hakların kullanılabileceği denetleyicinin kimliğini sağlayan video gözetimi ile her alanda yeterince görünür bir yere yerleştirilecektir.

Veri Sahibi: TORRECID

By Alejandro Ros: Veri Koruma Görevlisi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Torrecid Turkey was established in 2009 in Eskişehir , Turkey, one of the wordwide leader ceramics markets, in order to give highest added value to our customers by a near contact and provoke the technological and trends change.

During 2010 Torrecid Tukey consolidated its leadership through innovation. One proof of that is that Torrecid Turkey was the single company with its own design department. That year, Torrecid started to participate as member of EBK ( Eskişehir – Bilecik – Kütahya) , one of the most important ceramics association in the country.

The company provokes the change with the highest level of professional assistance support, the use of best raw materials, glazes, pigmented inks as well as a wide range of products covering the necessities and dreams of our partners. Torrecid is not only the pioneer in the development of pigmented inks, we also offer other inks and revolutionary inks such as METALCID, KERAMCID, DIGICID, etc.

The main reason why we became the leading company in the market is that we count on the best team. As a result of the excellent coordinated teamwork we were the first company of the sector who joined the Unicera fair in 2011, where we introduced the STYLE-CID concept into the Turkish market.

Contact

Torrecid Turkey

Organize Sanayi Bölgesi
Caddesi 9/A. ESKISEHIR – Turkey
Tel. +90 222 236 13 47
Fax. +90 222 236 13 07
Email: turkey@torrecid.com