Denetim

Audit

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Vergi numarası: 3530590301

Süresi: 2020 yılı sonuna kadar.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Tax number : 3530590301

Period: end of 2020