Ortaklı Yapısı

Shareholding structure

Ortağın Adı – Soyadı veya Unvanı

Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
TORRECID S.A. 4.327.199 108.179.975
TOPLAM 4.327.199 108.179.975

Ortağın Adı- Soyadı veya Unvanı

Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
TORRECID S.A. 4.327.199 108.179.975
TOPLAM 4.327.199 108.179.975